Συμβάλλετε στη βελτίωση μας!

Σε ποιόν από τους παρακάτω τομείς θα προτείνατε το PieriaGyms να ενισχύσει περισσότερο
το περιεχόμενό του:

1 Εναπομείναντες ψήφοι

jVS by www.joomess.de.

Colosseum

ΠΑΚΕΤΟ Α 

ΟΡΓΑΝΑ-ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 40€  35€*
Δώρο με κάθε νεα συνδρομή 3 FITVIBE + ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 110€  90€*
Δώρο 6 FITVIBE

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 210€  180€*
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ -  360€  280€*

*Μαθητικο - Φοιτητικό
 

ΠΑΚΕΤΟ Β

ΟΡΓΑΝΑ-ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ-ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 45€  40€*
Δώρο με κάθε νεα συνδρομή 3 FITVIBE + ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 120€  110€*
Δώρο 6 FITVIBE

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 220€  200€*
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ -  420€  300€*

*Μαθητικο - Φοιτητικό
 

ΕΛ/ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΑΛΗ

KICK BOXING + ΟΡΓΑΝΑ-ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 40€
Δώρο με κάθε νεα συνδρομή 3 FITVIBE + ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 110€
Δώρο 6 FITVIBE

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 200€
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 300€
 

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ

+ ΟΡΓΑΝΑ-ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 40€
Δώρο με κάθε νεα συνδρομή 3 FITVIBE + ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 110€
Δώρο 6 FITVIBE

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 200€
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 300€
 

FITVIBE

12 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - 144€  120€*
24 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - 240€  220€*
36 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - 320€  300€*
72 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - 520€  500€*

 *Για τα μέλη του γυμναστηρίου
 

VACUPOWER

1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ - 15
10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - 130
15 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - 160
20 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - 200
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Α ΠΑΚΕΤΟ + ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 40+20=60€  55€*
Β ΠΑΚΕΤΟ + ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 45+20=65€  60€*

*Μαθητικο - Φοιτητικό
 
10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  40
15 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  60

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
5€ έκπτωση στον έναν από τους δύο