Συμβάλλετε στη βελτίωση μας!

Σε ποιόν από τους παρακάτω τομείς θα προτείνατε το PieriaGyms να ενισχύσει περισσότερο
το περιεχόμενό του:

1 Εναπομείναντες ψήφοι

jVS by www.joomess.de.

Galaxy

ΒΑΡΗ - ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ


ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 39€  35€*

ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 99€  89€*

*Μαθητικό - Φοιτητικό


ΟΜΑΔΙΚΑ


Αερόμπικ, Σουηδική, Πάο
υερ Γιόγκα, Πιλάτες, Κick-Βoxing

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 35€


Wing-Tsu

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 30€


ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ


ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΗΜ/
ΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΛΙΝΕΝΙΚΟΙ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ)

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.